Sturing van marktwerking


De bestuurlijke gevolgen van liberalisering en privatisering

Auteur(s): Peter Plug, Markt van Twist en Ludy Geut
Uitgave: Assen: Van Gorcum i.s.m. Berenschot Fundatie, 2003
Uitgavedatum: 1 januari 2003
ISBN: 9789023238980
Pagina's: 81
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar door Berenschot.

Beschrijving

Het politiek en maatschappelijk enthousiasme over het privatiseren van overheidstaken van begin jaren negentig is behoorlijk weggeëbd. Steeds vaker wordt openlijk getwijfeld aan de voordelen van marktwerking ten opzichte van sturing door de overheid. Het een sluit het ander echter niet uit. Aanvankelijk werd marktwerking nog gezien als een verfrissend alternatief voor overheidssturing. De auteurs van dit boek tonen echter aan dat de introductie van marktwerking in (voormalige) publieke sectoren juist gepaard moet gaan met gerichte overheidsinterventie.

Dat de overheid voldoende geëquipeerd moet zijn om adequaat vorm en inhoud te kunnen geven aan het liberaliserings- en privatiseringsbeleid, wordt inmiddels alom erkend. In dit boek wordt nader in kaart gebracht welke nieuwe rollen de overheid precies moet vervullen, welke institutionele veranderingen nodig zijn en over welke competenties de overheid moet beschikken om marktwerkingprocessen op effectieve wijze te kunnen sturen.

Tevens laten de auteurs zien dat overheidssturing van marktwerking - zoals alle vormen van overheidsinterventie - enkele inherente tekortkomingen kent. Daarom moet er, naast sturing van bovenaf (door de overheid), meer effectieve sturing van onderop (door de burger) komen. Tegelijkertijd kan het vermogen van de overheid om markten te sturen worden versterkt. De auteurs formuleren hiertoe een aantal aanbevelingen.