Toekomst voor raden van toezicht?


Auteur(s): Marian Luursema, Mark van Twist, Frank Beemer, Ronald Timmerman en Femke Gronheid
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2003 (Berenschot Fundatie)
Uitgavedatum: 5 oktober 2003
ISBN: 90-232-3911-3
Pagina's: 149
Bestelling: Dit boek is niet meer leverbaar

Beschrijving

Zoals het bedrijfsleven raden van commissarissen kent, zo kent de publieke sector sinds enige tijd raden van toezicht. Zij komen voor bij instellingen als ziekenhuizen, woningcorporaties en universiteiten, maar ook bij zelfstandige bestuursorganen als het Kadaster en Staatsbosbeheer. Op deze wijze heeft corporate governance een vast plaats verworven in de publieke sector.

'Toekomst voor raden van toezicht?' beschrijft de rol, de taken en de positionering die de raden van toezicht van verschillende instellingen in de publieke sector kenmerken. Deze blijken even divers als de instellingen zelf. Verder bespreken de auteurs de consequenties van de verschillen tussen de private en de publieke sector voor het functioneren van raden van toezicht.

Welke belangen moet een raad van toezicht behartigen? Hoe kan de raad van toezicht onafhankelijk zijn en tegelijkertijd het vertrouwen hebben van de stakeholders bij de instelling? En wie houdt toezicht op de raad van toezicht?

De auteurs beogen met het boek aan zowel leden van raden van toezicht als beleidsmakers inspiratie te bieden bij de gedachtevorming over de verdere ontwikkeling van corporate governance in de publieke sector en met name de positie van raden van toezicht daarin.