Dienstverlenende brancheorganisaties


Verdienen, verbinden of versterken

Auteur(s) Dedan P.J. Schmidt, J. Martin Schulz, Niels Kastelein
Uitgave Dialoog Uitgevers, 2004
Uitgavedatum 1 januari 2004
ISBN 90-808943-1-1
Aantal pagina's 111
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar

Beschrijving

Brancheorganisaties zoeken naar de wijze waarop zij zichtbare toegevoegde waarde aan hun leden kunnen bieden. Leden stellen zich namelijk steeds kritischer op ten opzichte van hun vereniging. In 2003 publiceerden Berenschot-adviseurs het boek ‘Ondernemende brancheorganisaties; balanceren tussen belangen', dat zij in opdracht van de Berenschot Fundatie en VNO-NCW schreven. Het boek geeft een overzicht van de brancheorganisaties in Nederland, waarbij met name wordt ingegaan op hun rol: enerzijds de belangenbehartiging en anderzijds de diensten voor hun leden.

In ‘Dienstverlenende brancheorganisaties; verdienen, verbinden, of versterken' werken de Berenschot-adviseurs, in opdracht van Interpolis, door middel van deskresearch, casestudies en een onderzoek onder leden, de dienstverlening van brancheorganisaties verder uit. ‘Dienstverlenende brancheorganisaties; verbinden, verdienen of versterken' geeft een uitgebreid overzicht van de soorten en vormen diensten die brancheorganisaties kunnen aanbieden. De auteurs, voormalig Berenschotadviseur drs. Dedan P.J. Schmidt, drs. J. Martin Schulz en drs. Niels Kastelein, presenteren bovendien in het boek een aantal praktische modellen die kunnen helpen bij het bepalen van de dienstenstrategie, het dienstenpakket en de organisatie daarvan. Iedere brancheorganisatie kan zich in één of meer van die modellen herkennen.

Het boek houdt de brancheorganisatie ook een spiegel voor: hoe doet u het en hoe doen anderen het? Als toegift is een vragenlijst opgenomen. Door deze in te vullen, ontstaat een beeld van de mate van professionaliteit waarmee de brancheorganisatie met diensten omgaat. Dit boek richt zich op bestuursleden, managers en stafleden die werkzaam zijn bij branche- en beroepsorganisaties, en is zeker ook interessant voor andere professioneel georganiseerde verenigingen, zoals goede doelen-organisaties en sportbonden.