Verantwoord verleiden in beleidsprocessen


Het communicatiespectrum

Auteur(s): Carolien Gehrels, Hanneke Möhring, Tanja Verheij, Guido Kwikkers
Uitgave: Assen, Van Gorcum, 2004
Uitgavedatum: 1 januari 2004
ISBN: 90-232-4068-5
Pagina's: 73
Bestelling: Deze publicatie is niet meer leverbaar

Beschrijving

Wat doen we met de communicatie? Zo luidt een vraag die iedere beleidsmaker kent. Was communicatie vroeger meestal de sluitpost van het beleidsvormingsproces, tegenwoordig wordt het belang van goede communicatie onderkend en raakt communicatie meer en meer met het beleidsproces verweven.

In 'Verantwoord verleiden in beleidsprocessen' staan de nieuwe verbindingen tussen communicatie en beleid centraal. Het boek opent met een analyse van deze verbindingen, de recente veranderingen in beleidsvormingsprocessen en de rol hierbij van zowel de overheid als de andere betrokkenen. Vervolgens wordt een drietal cases besproken. Dit gebeurt aan de hand van het Communicatiespectrum, een door de auteurs ontwikkeld denk- en handelingskader waarmee beleid en communicatie goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Ten slotte trekken de auteurs een aantal conclusies ten aanzien van vraagstukken rond beleid en communicatie: Verantwoord verleiden is...

Dankzij de heldere opbouw in de praktijkvoorbeelden geeft 'Verantwoord verleiden in beleidsprocessen' een veelzijdig beeld van de verhouding tussen beleid en communicatie. Voor beleidsmakers kan het daarom een interessante verdieping bij hun werkzaamheden betekenen. Bovendien reikt het hun, in de vorm van het Communicatiespectrum, een dagelijks te gebruiken handelingskader aan voor het integreren van communicatie en beleid.


Verantwoord verleiden in beleidsprocessen

Zie ook