Grip op inkoop


Berenschot Inkoopenquête 2004/2005

Auteur(s) R.L. Bos, G. van der Heijden, E.I. Goedhart en R.M.M. Notermans
Uitgave Utrecht: Berenschot, 2005
Uitgavedatum 28 juli 2005
ISBN 90-809430-1-0
Aantal pagina's 104
Prijs 28,50
Bestelling Grip op inkoop is niet meer leverbaar. Voor de benchmark uit 2007 wordt verwezen naar de uitgave Competent, competentie, competentst.

Beschrijving

Inkoop wordt steeds vaker gezien als een middel om je als organisatie te onderscheiden. Of het nu gaat om een laagste-kostenstrategie, concentratie op kernactiviteiten of innovatie, inkoop speelt in alle gevallen een voorname rol. De vraag is of de inkoopfunctie ook professioneel genoeg is om hieraan maximaal te kunnen bijdragen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, houdt Berenschot eens in de twee jaar haar nationale World-Class Purchasing-onderzoek. Zoals ook in voorgaande jaren hebben we daarvoor de inkoopenquête uitgezet onder inkoopmanagers en inkopers uit verschillende sectoren.

In dit boek worden de resultaten van het onderzoek onder ruim 300 respondenten gepresenteerd. We lijken op de goede weg te zitten. Toch blijken organisaties op verschillende onderdelen de inkoopfunctie nog te kunnen verbeteren om tot World-Class Purchasing te komen. Pas dan heeft u maximaal grip op inkoop en kunt u daadwerkelijk uw toegevoegde waarde bewijzen.