De toekomst van het middenveld


Auteur(s): O. van Munster, E.J.T. van den Berg en A. van der Veen
Uitgave: Den Haag: Delwel, 1996
Uitgavedatum: 1 januari 2006
ISBN: 9789061557494
Pagina's: 98
Bestelling: Deze publicatie is via Berenschot niet meer leverbaar.

Beschrijving

Het maatschappelijk middenveld is niet meer wat het geweest is. Daarover zijn vriend en vijand het wel eens. Ten tijde van de verzorgingsstaat was het bouwwerk van organisaties tussen overheid en markt een factor van gewicht in de samenleving. Nu wij evenwel transformeren van een verzorgingsstaat naar aan transactiestaat, brokkelt het gezag van het middenveld af. In deze uitgave analyseren de auteurs de oorzaken van het verval.

Deze analyse is nodig voor hetgeen de auteurs beogen: een verkenning van de toekomst van het middenveld. Met behulp van een scenario-ana;yse wordt het middenveld belicht tegen de achtergrond van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij wordt telkens nagegaan hoe de overheid door dez ontwikkelingen wordt beïnvloed en hoe de overheid zou kunne reageren.