Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement


Auteur(s): Edwin Baardman, Gerard Bakker, Jan van Beijnhem, e.a.
Uitgave: Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2006
Uitgavedatum: 1 januari 2006
ISBN: 9 789087 530051
Pagina: 148
Bestelling: Dit boek is niet meer leverbaar. Ga naar de nieuwste editie.

Beschrijving

Eén van de eerste stappen naar professionalisering van projectmanagement in een organisatie is het kiezen van een projectmanagementmethode. Hierdoor daalt de kans op begripsverwarring en worden de rollen en taken duidelijker verdeeld. Ook wordt projectinformatie makkelijker uitwisselbaar.

De keuze voor een projectmanagementmethode is echter niet eenvoudig. Speciaal voor bedrijven en projectmanagers die zich beraden op deze keuze, geeft dit boek een compact overzicht van de openbaar beschikbare methoden in Nederland en beschrijft wanneer en hoe deze methoden het best toepasbaar zijn.

Dit boek schetst de ontstaansgeschiedenis van een aantal stromingen en geeft zo inzicht in de opvattingen achter deze methoden. Met behulp van een ordeningsmodel en een meetprocedure worden de verschillende projectmanagementmethoden met elkaar vergeleken. Hierdoor wordt duidelijk hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het afsluitende overzicht geeft aan welke projectmanagementmethode in welke context het best toepasbaar is.