Invoering van een nieuw zorgstelsel


Bestuurlijke strategieën en communicatie

Auteur(s): Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Bill van Mil en Hendrik Visser
Uitgave: Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2007
Uitgavedatum: 1 juni 2007
ISBN: 9 789035 229723
Pagina's: 63
Prijs in €: 12,95
Bestelling: Dit boek is niet meer leverbaar

Beschrijving

Dit boek geeft een analyse van de communicatiecampagne van het Ministerie van VWS rond de invoering van de nieuwe zorgwet op 1 januari 2006. In zes hoofdstukken worden de bevindingen beschreven. Wat ging goed en wat fout bij de communicatie over de nieuwe zorgwet? Welke bewuste of onbewuste keuzen leidden tot succes? Wat was de intelligentie achter de campgane? De auteurs besluiten met een aantal lessen en dilemma's voor het vormgeven van dit soort complexe verandertrajecten.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst en in nauw overleg met VWS. De auteurs kregen alle vrijheid om hun eigen analyse te maken en eigen conclusies te trekken. Ze voerden openhartige gesprekken met vertegenwoordigers van de talrijke betrokken partijen, waaronder overheden, uitvoeringsorganisaties en de zorgverzekeraars.