De jaren nul


De nieuwe maakbaarheid van Nederland

Auteur(s): Özkan Gölpinar
Uitgave: Utrecht/Amsterdam: Berenschot & Premsela, 2007
Uitgavedatum: 21 maart 2007
ISBN: 9 789080 953451
Pagina's: 52
Prijs in €: 5,00
Bestelling: Bel naar 030 - 291 6846 (secretariaat).

Beschrijving

Het essay 'De jaren nul' is een resultante van een project van de Premsela Stichting en Berenschot. In zeven sessies hebben zij met adviseurs en vormgevers, kunstenaars en wetenschappers gezocht naar oplossingen voor actuele issues: milieu, onderwijs, gezondheidszorg, segregatie, (on)veiligheid, etc. (etcetera) Conclusie: we kunnen de toekomst mede bepalen als we er goed over nadenken en er hard aan werken.

Beide initiatiefnemers stellen dat het de taak van professionals is utopisch te durven denken. Pas dan is er ruimte voor het ontwerpen, het construeren, het strategisch nadenken, het op de toekomst projecteren van nieuwe visies. Professionals dienen hun kennis en ervaring in te zetten om de toekomst van Nederland te helpen vormgeven.