Leiderschap en motivatie


Wat drijft en beweegt de topmanagers in Nederlandse organisaties

Auteur(s): Ber Damen
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2007
Uitgavedatum: 7 maart 2007
ISBN: 9 789023 243007
Pagina's: 192
Prijs in € 30,50
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Wat drijft en beweegt mensen om zich in leidinggevende rollen aan de top van organisaties te manifesteren? In 'Leiderschap en motivatie' formuleert Ber Damen een antwoord op deze intrigerende vraag. Aan de hand van interviews met zeventig leden van raden van bestuur van vijfentwintig grote Nederlandse organisaties brengt hij beweegredenen, drijfveren en achtergronden van de Nederlandse topmanager in kaart.

Het resultaat is een boeiend en nuttig boek. Boeiend, omdat Damen als eerste een gefundeerde analyse biedt van de motivatie van de Nederlandse topmanager, nuttig omdat zijn analyse tevens leidt tot een serie aanbevelingen voor de praktijk.