Een gezonde blik naar buiten


Een onderzoek naar oorzaken en gevolgen van marktoriëntatie bij algemene ziekenhuizen

Auteur(s) Anne-Marie Laeven
Uitgave Deventer: Kluwer, 2008, Proefschrift
Uitgavedatum 31 oktober 2008
ISBN 9 789013 058505
Aantal pagina's 169
Bestelling Deze publicatie is niet meer leverbaar.

Beschrijving

De gereguleerde marktwerking waarin ziekenhuizen in het hedendaagse nieuwe zorgstelsel terecht zijn gekomen, combineert de oude, sterk geïnstitutionaliseerde omgeving met de marktomgeving. Hoe competitiever de omgeving van een organisatie is, hoe groter de noodzaak voor een organisatie is om het marketingconcept toe te passen. Marktoriëntatie wordt beschouwd als de belichaming van marketing. Marktoriëntatie is een langetermijnstrategie waarbij een organisatie zich richt op de huidige en potentiële behoeften van haar klanten en het bedrag van concurrenten. Marktoriëntatie bestaat uit informatie verzamelen en verspreiden en naar aanleiding daarvan actie ondernemen.

In 'Een gezonde blik naar buiten' wordt marktoriëntatie voor algemene ziekenhuizen in Nederland geoperationaliseerd. Er is een instrument ontwikkeld om deze marktoriëntatie te kunnen meten. De auteur concludeert dat marktoriëntatie voor ziekenhuizen bestaat uit een oriëntatie op patiënten, huisartsen, zorgverzekeraars derdelijn en concurrenten. Naast een oriëntatie op de markt moeten ziekenhuize - gegeven het hybride karakter - zich ook oriënteren op regulerende instituties, zoals de overheid. Beschreven wordt welke factoren de mate van marktoriëntatie kunnen beïnvloeden en op welke ondernemingsresultaten marktoriëntatie van invloed is, gegeven de kenmerken van het huidige zorgstelsel.