Grip op personele inzetbaarheid


Omgaan met schaarste in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Auteur(s): Michiel Baldal, Marieke Gersdorf, Hilde Veldhuis, Marco van Putten en Jasper van Sambeek
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2008
Uitgavedatum: 1 december 2008
ISBN: 9 789023 244677
Pagina's: 56
Prijs in €: 21,25
Bestelling: Niet meer leverbaar

Beschrijving

Hoe kan de toekomstige, groeiende zorgvraag het hoofd worden geboden met een krimpend aanbod van gekwalicieerde en gemotiveerde arbeidskrachten die werk willen maken van de zorg? Deze vraag houdt de Nederlandse samenleving de komende jaren bezig. Voor de beantwoording ervan wordt vooral gekeken naar de zorgaanbieders: deze moeten de beschikking hebben over voldoende personeel, dat op de juiste moment in te zetten is. Een flexibele afstemming van vraag en aanbod dus.

Dit boek bespreekt een nieuwe manier van capaciteitsmanagement. Op basis van het model voor Dynamisch Capaciteitsmanagement kunnen nieuwe initiatieven voor optimale personele inzetbaarheid geïnitieerd worden. Berenschot heeft dit model ontwikkeld en toegepast bij vier organisaties in de sectoren Verpleging & Verzorging en Thuiszorg.