Innovatie in de Nederlandse industrie


Op weg naar excellente productontwikkeling?

Auteur(s): Joost Krebbekx en Wouter de Wolf
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2008
Uitgavedatum: 14 augustus 2008
Pagina's: 78
Prijs in €: Gratis
Bestelling: Mail naar Tirsa Goedhart of bel (030) 291 6808

Beschrijving

Innovatie is een belangrijk onderwerp. Dit geldt zowel voor de gehele Nederlandse economie als voor individuele bedrijven. Innovatie zorgt voor vernieuwing en daarmee voor onze toekomstige welvaart.

Bedrijven in de maakindustrie maken producten. Daarom gaan innovatie en productontwikkeling in dit soort bedrijven hand in hand. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe 150 maakbedrijven uit verschillende sectoren hiermee omgaan.

Bovendien laten de auteurs zien dat er binnen maakbedrijven ook nog andersoortige innovaties leven en dat bedrijven deze anno 2008 ook daadwerkelijk oppakken. Ze tonen aan dat bedrijven die meer innoveren en professioneler met hun productontwikkeling omgaan ook betere overallprestaties hebben. Het boekje geeft bedrijven aan aantal aangrijpingspunten voor verbetering en vernieuwing.