Maatschappelijke brancheorganisaties


Ondernemen in waarden

Auteur(s): Dedan Schmidt, Lieke van der Meeren en Frank Beemer
Uitgave: Beekbergen: VM Uitgevers, 2008
Uitgavedatum: 9 oktober 2008
ISNB: 9 789080 894372
Pagina's: 92
Prijs in €: 29,50
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Woningcorporaties, ziekenhuizen en scholen, bedrijven in de sociale werkvoorziening, organisaties voor thuiszorg en welzijnsinstellingen en organisaties zoals zorgverzekeraars en nutsbedrijven. We noemen ze maatschappelijke ondernemingen Ze worden geacht maatschappelijke doelen en een bedrijfsmatige werkwijze te combineren. Ze staan volop in de belangstelling door hun hybride karakter. De wijze waarop maatschappelijke ondernemingen publieke en commerciële waarden combineren leidt veelvuldig tot maatschappelijk debat, zonder een duidelijke uitkomst tot dusver.

De maatschappelijke brancheorganisaties behartigen de belangen van deze organisaties.

Maatschappelijke brancheorganisaties biedt niet alleen inzicht in de veranderingen die zich in en rondom maatschappelijke branches voordoen, maar laat tevens zien voor welke uitdagingen en keuzes deze veranderingen de bijbehorende brancheorganisaties stellen. Op welke wijze organiseren ze de belangenbehartiging? Worden zij geacht, naast het behartigen van het economische of commerciële belang van hun leden, zoals elke brancheorganisatie doet, ook het maatschappelijke, publieke belang mee te wegen? Of zelfs normatief op te treden naar hun leden als het publieke belang daarom vraagt? Hoe gaan ze om met een veranderende identiteit van hun leden? Hoe kunnen hun divergerende leden bedienen en binden?

De boek is niet alleen interessant voor bestuursleden, managers en stafleden van maatschappelijke brancheorganisaties, maar zeker ook voor maatschappelijke ondernemers zelf en beleidsmakers op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening.