Heeft iemand de overhead gezien


Een beproefde methode om de overhead te managen

Auteur(s): Mark Huijben en Arno Geurtsen
Uitgave: Den Haag: Academic Service, 2008
Uitgavedatum: 21 januari 2008
ISBN: 9 789052 616254
Pagina's: 160
Prijs in €: 31,50
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Overhead is een beladen begrip, dat vaak boze reacties oproept. Er zou te veel overhead zijn. Of er wordt juist te veel in gesneden. Maar hoe bepaal je de optimale omvang van de overhead? En hoe verhoudt de overhead van uw organisatie zich tot die van sectorgenoten?

Heeft iemand de overhead gezien? is gebaseerd op een zevenjarig onderzoeks- en adviesprogramma waaraan in totaal 1.048 organisaties deelnamen. De auteurs laten de problemen zien die ze tegenkwamen, presenteren de theorie en bieden een heldere methode om het overheadvraagstuk op te lossen. De belangrijkste kracht daarvan is dat deze in samenwerking met de deelnemende organisaties is ontwikkeld en bij hen met succes is toegepast. De vele praktijkvoorbeelden maken dit boek tot een inspiratiebron voor directieleden en managers en ieder ander die voor de opgave staat om de optimale omvang van de overhead te bepalen.

Mark Huijben en Arno Geurtsen werken beiden voor Berenschot. Ze behoren tot de experts op het gebied van overhead. Hun eerdere publicaties over de overhead in de publieke sector speelden een belangrijke rol in de maatschappelijke discussie over dit onderwerp en vinden hun weerslag in het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende IV