Prestaties afspreken doe je zo!


Lessen over outputsturing uit acht sectoren

Auteur(s): Bill van Mil, Niels-Ingvar Boer, Geke van Velzen, Hans de Bruijn, Ernst ten Heuvelhof, Annelies Dijkzeul en Maarten Noordink
Uitgave: Utrecht: Berenschot Fundatie/Van Gorcum, 2008
Uitgavedatum: 10 september 2008
ISBN: 9 789023 244462
Pagina's: 164
Prijs in €: 29,50
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Prestatieafspraken tussen overheden en uitvoerders van publieke diensten staan volop in de belangstelling. Ze worden gemaakt in uiteenlopende sectoren zoals het openbaar vervoer, de zorgsector, de politiesector, de woonsector en het onderwijs. En in andere sectoren zijn overheden voornemens prestatieafspraken te maken. In het boek ‘Prestaties afspreken doe je zo!' hebben Berenschot, Kwink Groep en de TU Delft hun bevindingen mede op basis van lessen uit acht uiteenlopende sectoren beschreven.

Het maken van prestatieafspraken gebeurt volgens de onderzoekers vaak in een stroperig onderhandelingsproces waarin partijen die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn er maar moeilijk samen uitkomen. Een extra complicerende factor is het feit dat ‘iedereen zich met alles bemoeit'. Volgens de onderzoekers komt het aan op slim onderhandelen en het maken van strategische keuzes. Keuzes ten aanzien van de partijen die mogen meepraten en meebeslissen, de onderwerpen waarover afspraken gemaakt worden en de wijze waarop wordt gemeten en geoordeeld. In het boek ‘Prestaties afspreken doe je zo!' presenteren de onderzoekers praktische tips en tools die behulpzaam zijn bij het maken van deze keuzes.

De onderzoekers pleiten onder meer voor een steviger rol van consumentenorganisaties. Vaak heeft de overheid de regie en ziet zij er op toe dat de belangen van de burger en eindgebruiker voldoende geborgd zijn. Maar die overheid hoeft zich niet altijd op te werpen als de behartiger van het publieke belang. Het kan juist productief zijn om die rol over te laten aan representatieve organisaties van eindgebruikers. Die kennen de problematiek doorgaans uitstekend en weten beter dan de overheid wat de consument bezighoudt. Als voorbeeld wordt NS genoemd die met consumentenorganisaties rechtstreeks afspraken maakt over tarieven en punctualiteit.