Risicoanalyses


Theorie en praktijk voor professionals in het publieke domein

Auteur(s): Niels-Ingvar Boer en Eugèn Beekman
Uitgave: Den Haag: SDU Uitgevers, 2008
Uitgavedatum: 4 december 2008
ISBN: 9 879012 120456
Pagina's: 151
Prijs in €: 68,90
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Risicoanalyes zijn bedoeld om de besluitvorming te vereenvoudigen en te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als: welke risico's lopen we als we die keuze maken, kunnen we die risico's ondervangen tegen acceptabele inspanningen in het licht van de effecten die de keuze genereert, of zijn de risico's van niet ingrijpen dermate groot dat de keuze daarmee prioriteit krijgt boven andere investeringen? Anders gezegd, de keuze voor een methodiek of model vraagt om een zorgvuldige en expliciete afweging. Om u bij die keuze te helpen heeft Berenschot een boek ontwikkeld om u als professionals in het publieke domein handvatten aan te reiken bij het maken van de juiste match.

In het boek risicoanalyses: theorie en praktijk voor professionals in het publieke domein is gekozen voor een concept waarbij theorie en praktijk met elkaar zijn verbonden. Zo worden bij iedere theorie allereerst de grondbeginselen besproken. Daarna wordt beschreven hoe het betreffende model kan worden toegepast en word duidelijk in welke situaties deze het best tot zijn recht komt.

Bij de beschrijving van de praktijkcases hebben actuele maatschappelijke dossiers en tot verbeelding sprekende organisatie model gestaan. Deze cases zijn even veelkleurig als het publieke domein zelf: van de invoering OV-chipkaart, de bestrijding van criminaliteit en terrorisme, de problematiek van voortijdig schoolverlaten tot paspoortuitgifte door gemeenten.