Privaat beheerde woondomeinen


Een wereld op zich

Auteur(s): Mark van Twist, Geke van Velzen, Bram Brouwer, Jasper Eshuis, Monique Geerdink, Durk Groeneveld, Erik-Hans Klijn, Arvin Madho, Titia Tamminga en Florian Theissen
Uitgave: Utrecht: Lemma, 2009
Uitgavedatum: 26 november 2009
ISBN: 9 789059 315235
Pagina's: 94
Bestelling: niet meer leverbaar

Beschrijving

In Privaat beheerde woondomeinen wordt de gemeenschappelijke openbare ruimte door de bewoners gezamenlijk beheerd. Sterker nog: zij zijn er zelfs eigenaar van. De bewoners bepalen met elkaar regels over de verdeling van taken en bevoegdheden die in ander wijken bij de overheid liggen. De verhouding met de gemeente, met de omgeving en met elkaar is daardoor vaak ingewikkeld en zelden zonder wrijving.

In dit boek wordt nader ingegaan op de gang van zaken in privaat beheerde woondomeinen: vanuit perspectief van de bewoners, van de lokale gemeenschap, de (gemeentelijke) overheid en de marktpartijen die hierin investeren.


Privaat beheerde woondomeinen