Processen en effecten van herindeling


Hoe beoordelen raadsleden, gemeentenambtenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente herindelingen?

Auteur(s): Rachel Beerepoot, Rien Fraanje en Michiel Herweijer
Uitgave: Kluwer: Alphen aan den Rijn, 2009
Uitgavedatum: 1 februari 2009
ISBN: 9 789013 062571
Pagina's: 172
Prijs in €: 46,75
Preview: Preview Processen van herindeling (png, 56 kB)
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Gemeentelijke herindelingen gaan doorgaans gepaard met veel emotie. Voor- en tegenstanders bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. De eersten zien na de fusie nieuwe mogelijkheden: betere dienstverlening voor burgers en bedrijven, kwalitatief betere ambtenaren en bestuurders én een sterkere positie op de arbeidsmarkt om nieuw personeel voor een loopbaan bij de gemeente te interesseren. Tegenstanders wijzen op de groeiende kloof tussen burgers en bestuur en de afnemende betrokkenheid van burgers bij hun gemeente. In hoeverre kunnen deze claims worden waargemaakt? Kunnen grotere gemeenten inderdaad betere diensten leveren dan kleine? Gaan inwoners van heringedeelde gemeenten zich van hun gemeentebestuur afkeren? In hoeverre is de wijze waarop de herindeling tot stand is gekomen (van onderop of van bovenaf ) van invloed op het effect van de herindeling?

Dit boek maakt de effecten van herindelingen inzichtelijk en laat zien in hoeverre het doorlopen fusieproces daarop van invloed is. Daarvoor hebben de drie auteurs zeven recente herindelingen in de provincie Zuid-Holland onderzocht. In interviews hebben de direct betrokken burgemeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren zich uitgesproken over de wijze waarop hun nieuwe fusiegemeente tot stand gekomen is en in hoeverre er na verloop van tijd effecten van herindeling kunnen worden vastgesteld.

Processen en effecten van herindeling is een must voor elke bestuurder, politicus, ambtenaar, adviseur en wetenschapper die met herindeling te maken krijgt. Deze studie verklaart waarom de ene herindeling al snel een succes is, terwijl de andere fusiegemeente nog jaren kampt met fusieperikelen.