Regieboek Jeugd


Een handreiking voor gemeenten

Auteur(s): Frank Beemer, Pauline Krauss, Martin Schulz en Geke van Velzen
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2009 i.o.v. het Ministerie van BIZA
Uitgavedatum: 1 maart 2009
ISBN: 978-90-809430-9-4
Pagina's: 88
Prijs in €: gratis
Download: Regieboek Jeugd (pdf, 1.9 MB)

Beschrijving

Invulling geven aan een ‘regierol' is makkelijker gezegd dan gedaan, vooral op het brede terrein van het jeugdbeleid en de jeugdzorg. Hoe geef je als gemeente op een effectieve wijze invulling aan deze rol? Aan de hand van het Regieboek Jeugd kunnen gemeenten overzicht krijgen van wat er in hun gemeente gebeurt op het brede terrein van de jeugd en de raakvlakken tussen jeugd, onderwijs en veiligheid. Ook biedt het Regieboek gemeenten handvatten voor het analyseren van knelpunten, het formuleren van verbeterpunten en het direct aan de slag gaan.