De commissie


Over de politiek-bestuurlijke logica van een publiek geheim

Auteur(s): Martin Schulz
Uitgave: Den Haag : Boom Lemma, 2010, Proefschrift
Uitgavedatum: 1 september 2010
ISBN: 9 789059 315914
Pagina's: 389
Prijs in €: 42,00
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

De Nederlandse rijksoverheid stelt om de andere week een ad hoc commissie in voor onderzoek en advies. De instelling van deze commissies is vaak onderwerp van politiek en maatschappelijk debat. Zonder al die commissies zouden we beter af zijn. Over de praktijk die schuilgaat achter het fenomeen besturen in commissie en van de bijdrage van commissies aan ons openbaar bestuur weten we echter weinig.

Dit boek doet verslag van onderzoek naar de vraag waarom bewindspersonen gebruik maken van commissies en wat de betekenis van commissies is voor het openbaar bestuur. Het laat diegenen aan het woord die de binnenkant van het commissiewezen kennen en geeft zo inzicht in het functioneren van commissies in de praktijk. Kenmerkend voor die praktijk is dat commissies gelijktijdig ongewenst en noodzakelijk zijn.

Martin Schulz is universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens als senior adviseur verbonden aan adviesbureau Berenschot en was als secretaris en onderzoeker betrokken bij diverse commissies in het openbaar bestuur. In 2006 publiceerde hij (met anderen) ook al over het fenomeen in het boek Besturen in commissie.