Diversiteit en verandering


Praktijkfactoren die de implementatie van diversiteitsbeleid beïnvloeden

Auteur(s): Rukiye Sarizeybek, Steve Hostmann, Kris Jansen en Arjan Verhoeven
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2010
Uitgavedatum: 3 juni 2010
ISBN: 9 789490 314033
Pagina's: 72
Prijs in €: 13,50
Preview: Preview Diversiteit en verandering (pdf, 283 kB)
Bestelling:

Beschrijving

Het onderwerp diversiteit komt prominent aan de orde in het economisch debat. Organisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om hun diversiteitsbeleid op een goede manier te implementeren en zodoende economisch voordeel te behalen.

De aandacht van organisaties voor diversiteitsbeleid groeit met de jaren. De vraag is niet meer óf maar hoe diversiteisbeleid gehanteerd moet worden. Die vraag vonden de auteurs dermate interessant dat zij er nader onderzoek naar deden.

Zij verdiepten zich in de theorie en raadpleegden experts op het terrein van diversiteit en organisatieverandering. De gesprekken met negen, zowel publieke als private partijen, geven inzicht in de uitvoering van diversiteitsbeleid. Het betreft hier koplopers, die zich ervan bewust zijn dat een goed diversiteitsbeleid uiteindelijk leidt tot betere bedrijfsresultaten en een blijvend concurrrentievoordeel. Ondanks de goede wil lopen zij allen aan tegen de weerbarstige praktijk.

Aan de hand van het 7-krachtenmodel analyseren de auteurs hoe het proces van beleid naar realisatie succesvoller kan verlopen. Wat heeft een organisatie ondernomen, wat leverde het op en waarom werd het wel of geen succes? Kortom, welke praktijkfactoren spelen een rol bij de daadwerkelijke diversiteitsbevordering in een organisatie?