HR Trends 2010-2011


Auteur(s) Hans van der Spek
Uitgave Den Haag: Performa Uitgeverij, 2010
Uitgavedatum 24 juni 2011
ISBN 978-90-76834-76835-58-0
Aantal pagina's 63
Bestelling Deze uitgave is niet meer leverbaar, u wordt verwezen naar de uitgave van 2011-2012.

Beschrijving

Het grootste onderzoek onder interne en externe HR- en salarisprofessionals in Nederland naar de HR-functie, de HR-afdleing, de HR-dienstverlener en de beloning en waardering, inclusief de verschillen tussen man & vrouw en profit en non profit.

Ook dit jaar zijn niet alleen de zogenaamde ‘interne' HR-professionals ondervraagd, zij die binnen een (middel)grote organisatie werkzaam zijn op het gebied van personeel en organisatie. Daarnaast hebben directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs aan het onderzoek deelgenomen. De respondenten zijn via e-mail, diverse communities, websites en twitter verzocht mee te doen aan het onderzoek dat via internet heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben 819 respondenten de volledige vragenlijst ingevuld.

De resultaten zijn, tenzij anders vermeld, weergegeven voor de hele populatie van respondenten, of ze nu een interne HR-functie of externe, adviserende functie hebben. Daar waar nuttig en noodzakelijk is er wel een onderscheid gemaakt naar intern en extern, en soms tussen directeur-grootaandeelhouder en zelfstandige zonder personeel (zzp-er). Ook zijn de beloningsvergelijkingen in het laatste hoofdstuk uitgesplitst naar man/vrouw en profit/non profit organisatie. Dit jaar is voor het eerst onderzoek gedaan naar de gevolgen van Het Nieuwe Werken voor de organisatie. De resultaten hiervan treft u aan in Hoofdstuk 8.

HR Trends 2010-2011 is tot stand gekomen met hulp van alle belangrijke HR-beroepsverenigingen, intermediairs en vaktijdschriften. Onze dank gaat daarom uit naar de verenigingen NVP, Output, NVO2, Nobco en Recruiters United, de certificeerders Cedeo en Nirpa/RPP en de vakbladen HR Rendement, Management Rendement, Arbo Rendement, Salaris Rendement, Leren in Organisaties en Checklist Personeel.

HR Trends is de opvolger van het onderzoek ‘Beloning en waardering van de HR-professional'. Het onderzoek, een initiatief van Performa Uitgeverij, is ook dit jaar uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP Nederland. Ook hiervoor is onze dank groot. Net als aan alle deelnemers, die de moeite hebben genomen de uitgebreide vragenlijst in te vullen!