Koning van het schaakbord of Jan zonder Land?


Over programmaministers

Auteur(s): Ludy Geut, Caspar van den Berg en Suzanne van Schaik
Uitgave: Assen: Van Gorcum, 2010
Uitgavedatum: 18 februari 2010
ISBN: 9 789023 246305
Pagina's: 91
Prijs in €: 13,50
Preview: Preview de Koning van het Schaakbord of Jan zonder Land? (pdf, 213 kB)
Bestelling:

Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Met het kabinet-Balkenende IV deed een nieuw fenomeen zijn intrede in Haagse kringen: de programmaminister. Er kwamen er twee: één voor Jeugd en Gezin en één voor Wonen, Wijken en Integratie. Beiden stonden voor de moeilijke taak een effectieve integrale aanpak te ontwikkelen en uit te rollen voor een thema dat bóvenaan op de politieke en maatschappelijke agenda stond. Zij deden vanaf het begin  veel van zich spreken. Ieder koos een geheel eigen inrichting van de ambtelijke organisatie.

Hoe ontwikkelde het programmaministerschap zich? Wat kunnen we leren van de twee varianten die er nu zijn, te midden van een overigens klassiek coalitiekabinet? Welke aanbevelingen voor de toekomst zijn daaraan te verbinden? Deze vragen staan centraal in De koning van het schaakbord of Jan zonder Land? Over programmaministers.

De auteurs hebben vanuit hun werk veel te maken met de organisatie van de overheid. Door hun advies- en onderzoekspraktijk groeide hun belangstelling voor de eerste ervaringen met programmaministers snel. Het boek is geschreven op basis van beleidsdocumenten en gesprekken die zij voerden met betrokkenen bij programmaministers. Zij raadpleegden niet alleen de Haagse bronnen, maar ook die in het land: wethouders, corporatiedirecteuren, bestuurders van jeugdzorginstellingen. Met de publicatie van dit boek hopen de auteurs bij te dragen aan de reflectie op een nieuw politiek-bestuurlijk instrument.