Wat koop je ervoor?


Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland

Auteur(s):

Johan Posseth

Uitgave: Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2010, Proefschrift
Uitgavedatum: 23 september 2010
Pagina's: 199
Prijs in €: gratis
Download: Wat koop je ervoor? (pdf, 5.5 MB)

Beschrijving

‘Meten is weten'. In veel landen is dat de voornaamste drijfveer om te sturen op prestaties. Doel is duidelijk te maken wat het beleid oplevert en wat dat kost. In de (prestatie)begroting betekent dit dat niet alleen wordt gekeken naar de middelen (hoeveel geld er naartoe gaat), maar ook naar de beoogde resultaten (wat het concreet moet opleveren).

Doel van dit onderzoek is na te gaan of besluitvormers daarbij gebaat zijn: Komen politici en bestuurders tot een betere afweging wanneer zij in de begroting ook geïnformeerd worden over de effecten van beleid? Laten prestaties zich wel op die manier sturen? En welke factoren spelen daarbij een rol?

Hierop is antwoord gezocht door de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland te onderzoeken. Twee landen die elk een eigen invulling geven aan prestatiebegroten. Nieuw-Zeeland legt de nadruk op te leveren prestaties (outputs). Bij de Nederlandse variant gaat het in de begroting vooral om de maatschappelijke effecten van beleid (outcomes). Het onderzoek spitst zich toe op de allocatie voor de politie.