Overhead gewaardeerd


Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector

Auteur(s): Mark Huijben
Uitgave: Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, 2011
Uitgavedatum: 20 januari 2011
ISBN: 9789 36 74 6625
Pagina's: 193
Prijs in €: gratis
Bestelling: Via de website van Rijksuniversiteit Groningen

Beschrijving

Dit proefschrift richt zich op het managen van overheadfuncties binnen de publieke sector. Twee hoofdvragen staan centraal: welke verklaringen zijn er voor de omvang van de overhead? En welke inzichten levert dit op voor het verbeteren van de balans tussen waarde en kosten van de overhead?

Bij aanvang van het promotieonderzoek had de onderzoeker reeds veel statistisch materiaal verzameld. Daaruit bleek dat er tussen sectoren, maar ook tussen organisaties binnen eenzelfde sector onverklaarbaar grote verschillen bestonden in de omvang van de overhead. Casestudies bij drie organisaties in combinatie met statistische analysen boden de mogelijkheid om deze verschillen nader te onderzoeken. Dit resulteert in aanbevelingen omtrent de inrichting en aansturing van de overhead van publieke organisaties.