Passend leiderschap


Elke school de beste baas

Auteur(s): Prof. Th.W.A. Camps, Drs. P.C.M. Dekkers, Drs. H.J.H. Jurgens, Drs. M.J. van Vilsteren
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2011
Uitgavedatum: 12 maart 2011
ISBN: 978-94-90314-05-7
Pagina's: 100
Prijs in €: 21,50
Preview: Preview Passend Leiderschap (pdf, 558 kB)
Bestelling: U kunt het boek bestellen door bijgaand bestelformulier in te vullen (verkoopprijs € 21,50 inclusief BTW, exclusief verzendkosten).

Beschrijving

Dit boek gaat over schoolleiders in het basisonderwijs, maar het begint met de constatering dat Nederland verandert. Schoolleiders van nu moeten leidinggeven aan hun school tegen een decor van ongekend grote maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met de deregulering van de afgelopen decennia hebben deze ontwikkelingen ingrijpende gevolgen voor de positie en verantwoordelijkheden van schoolleiders. Ze voeren niet langer centraal bepaalde regels uit, maar moeten hun rol aanpassen aan de behoefte van de school en de omgeving van de school. Deze fundamenteel andere rol vereist dat schoolleiders de school positioneren in de maatschappelijke omgeving en een heldere visie uitdragen op de toekomst van de school.

Maar hoe kom je tot dergelijk passend leiderschap? Dat was de centrale vraag in het onderzoek dat de auteurs in samenwerking met de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) hebben uitgevoerd onder de AVSleden. In het onderzoeksmodel zetten zij wat de schoolleider doet af tegen wat de school op dat moment nodig heeft: richten (nieuwe koersbepaling), inrichten (ontwikkeling en vernieuwing) of verrichten (consolideren gekozen route). Als de schoolleider qua leiderschap aansluit bij de ontwikkelfase van de school, is sprake van passend leiderschap.

Op basis van het onderzoek en de interviews komen de auteurs met een aantal ontwikkeltips voor de schoolleiders. Tevens doen zij een aantal aanbevelingen voor schoolleiders en besturen, bedoeld om de match tussen ontwikkelbehoefte van de school en de gewenste sturing door de directeur te verbeteren. Zodat elke school zijn beste baas heeft.