Perspectief op herstructurering


Het belang van organisatie en management van wijkontwikkelingsmaatschappij

Auteur(s): Michiel Kort
Uitgave: Rotterdam, Boom Lemma, 2011
Uitgavedatum: 24 november 2011
Pagina's: 293
Prijs in €: 37,50

Beschrijving

De herstructurering van verouderde stedelijke gebieden is een terugkerend thema in het beleid van de overheid. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. De resultaten die diverse herstructureringsprojecten bereiken, zijn echter voor velen een bron van ontevredenheid. Het vinden van een manier om herstructurering beter te organiseren, blijft een continue zoektocht.

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar functioneren van wijkontwikkelingsmaatschappijen: organisaties waarin publieke en private partijen samenwerken aan de herstructureringsopgave. Op basis van een surveyonderzoek onder wijkontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en caseonderzoek in Nederland en Engeland is gezocht naar kenmerken die bepalend zijn voor het behalven van goede resultaten. Is het de organisatievorm of de managementstijl die het verschil maakt?