Strategy Trends 2011


Kiezen is goed, doen is beter!

Auteur(s): Hendrik Jan Kaal, Roel van Lanen en Titia Tamminga
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2011
Uitgavedatum: 24 juni 2011
Pagina's: 32
Prijs in €: gratis
Download: Strategy Trends 2011 (pdf, 3.8 MB)

Beschrijving

In actie komen. Dat is wat topmanagers voor 2011 als grootste opgave zien. Het is lastig om uit de startblokken te komen en een nieuwe of aangescherpte strategie daadwerkelijk in de markt te zetten.

Wat zit er dwars? Deelnemers geven aan dat de onzekerheid over de toekomst weer groter is geworden. Mogelijk twijfelen managers daardoor aan de juistheid van hun keuzes en belemmert dit hen in actie te komen. Ook staat de neiging vast te houden aan het bekende op het hoogste punt sinds de start van het Berenschot Strategy Trends onderzoek vier jaar geleden. Het is moeilijk dat wat dichtbij is en succesvol is geweest los te laten. De kwaliteit van de eigen producten en diensten staat nog steeds bovenaan als onderscheidend vermogen. Allemaal zaken die binnen het bedrijf liggen en waar men relatief veel grip op heeft. Dat sluit aan bij een voorkeur voor defensieve maatregelen boven offensieve om de crisis het hoofd te bieden.

Keuzes worden wel meer en scherper gemaakt dan vorig jaar. Meer bedrijven veranderen van strategie. Vrijwel alle bedrijven die hun strategie wijzigen, brengen meer focus aan. Meer dan de helft van de deelnemende bedrijven geeft aan een focusstrategie te willen voeren.

De onzekere tijden leiden ook tot minder aandacht voor de markt en de bedrijfsketen. Volgens de deelnemende managers halen issues als ‘focus op klantsegment', ‘distributiekanalen', ‘de bedrijfsketen', ‘co-design/co-production', ‘maatwerk' niet de top vijf. De dialoog met klanten en leveranciers staat wel op het netvlies, maar wint het niet in de strijd om prioriteit. Berenschot is van mening dat die dialoog juist twijfel over de gekozen strategie kan wegnemen en urgentie voor het nemen van actie oproept.

Graag bieden wij u hierbij de uitkomsten aan van het vijfde jaarlijkse Berenschot Strategy Trends onderzoek onder topmanagers uit het Nederlandse bedrijfsleven.Hoe zien bedrijven hun onderscheidend vermogen? Welke strategische issues hebben prioriteit? Welke struikelblokken zien zij in hun strategieproces? Welke strategieën kiezen managers? En hoe is het Nederlandse bedrijfsleven de crisis doorgekomen?