Transforming for Europe


The reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance

Auteur(s): Caspar van den Berg
Uitgave: Leiden: University Press, 2011, Proefschrift
Uitgavedatum: 17 januari 2011
ISBN: 9 789087 281212
Pagina's: 452
Prijs in €: 65,00
Preview: Transforming for Europe - Samenvatting (pdf, 401 kB)
Bestelling: Via de website van Leiden University Press.

Beschrijving

Deze publicatie is enkel in het engels beschikbaar

In Transforming for Europe. The reshaping of national bureaucracies in a system of multi-level governance, verkent Caspar van den Berg de gevolgen van de toenemende gelaagdheid van bestuur voor de Franse, Britse en Nederlandse rijksdienst. Macht en bevoegdheden zijn in West-Europa verdeeld over verschillende bestuurslagen en een veelheid van state- en non-state actors. Wat betekent dit voor de organisatie en het functioneren van het nationale ambtelijk apparaat?

Enerzijds is het ambtelijk apparaat wat bepaalde aspecten betreft bureaucratischer (in de Weberiaanse zin des woords) geworden, anderzijds is het ook minder bureaucratisch geworden: zo zijn taakscheiding en dossiervorming toegenomen, maar is de permanentie van de functie en politieke neutraliteit op verschillende plaatsen verminderd.

De EU is voor géén van deze ontwikkelingen de enige oorzaak, maar de doorwerking van Europese integratie draagt er zeker toe bij. De onderlinge verschillen tussen de onderzochte landen nemen af. Toch hebben de diepgewortelde nationale structuren en culturen tot op heden voorkomen dat nationale ambtelijke apparaten zich hebben geconformeerd aan één Europees bestuurlijk model.

Caspar van den Berg (1980) studeerde Internationale Betrekkingen aan de London School of Economics en is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Op dit moment werkt hij als adviseur publiek management bij Berenschot en als universitair docent aan de Universiteit Leiden.