Verbinding verbroken


Actief sturen op de legitimiteit van een maatschappelijke onderneming

Auteur(s): Philippe Sprenger, Leanne Schoormans en Theo Camps
Uitgave: Utrecht: Berenschot/CBMO, 2011
Uitgavedatum: 23 mei 2011
Prijs in €: 39,95
Bestelling: U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar Karin van der Straten - Werkman op k.vanderstraten@berenschot.nl. vermeld hierin uw NAW-gegevens en telefoonnummer.
Voor leden van de VTW geldt een gereduceerd tarief bij vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Beschrijving

Maatschappelijke ondernemingen werken in een complexe omgeving. Ze hebben te maken met vele stakeholders, allen met hun eigen wensen en verwachtingen ten aanzien van het presteren van de maatschappelijke onderneming. Dat betekent voor bestuurders continu zoeken naar draagvlak voor keuzes. Lastig genoeg, want alle stakeholders tevreden stellen is simpelweg onmogelijk. Daar komt bij dat er steeds minder valt te kiezen, want de financiële middelen nemen af.

Woningcorporaties bevinden zich wat die problematiek betreft in de kopgroep. Juist in deze sector neemt de financiële spankracht snel af en blijven de verwachtingen onverminderd hoog. Bestuurders en toezichthouders staan voor de schone taak om in deze context ervoor te zorgen dat hun corporatie de juiste keuzes maakt. Of, in andere woorden: dat de legitimiteit van de corporatie in stand blijft. Dit boek spitst zich toe op deze sector, zonder het brede perspectief van de maatschappelijke onderneming uit het oog te verliezen.

Die legitimiteit, of liever het gebrek daaraan - ‘vervreemding van de achterban' - manifesteert zich op onverwachte momenten maar verdwijnt ook net zo gemakkelijk weer. Dit boek ontrafelt, aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk, legitimiteit en geeft de handvatten om erop te sturen.

Over de auteurs:

Leanne Schoormans, Theo Camps en voormalig Berenschotadviseur Philippe Sprenger, zijn experts op het gebied van de maatschappelijke onderneming. Op basis van hun onderzoek en langjarige managementadvies-ervaring adviseren zij bestuurders en directeuren van maatschappelijke ondernemingen bij vraagstukken over sturing , legitimiteit en verantwoording.