Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement


Auteur(s): Ariane Moussault, Edwin Baardman en Fritjof Brave
Uitgave: Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2011, 2e geh. herz. dr.
Uitgavedatum: 29 september 2011
ISBN: 978 90 8753 639 8
Pagina's: 200
Prijs in €: 39,95

Beschrijving

In steeds meer bedrijven en organisaties vormen projecten een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Projectmanagement is geëvolueerd tot een vitaal onderdeel van de besturing van de organisatie.

Een van de eerste stappen naar professionalisering van projectmanagement binnen een bedrijf of organisatie is vaak het kiezen van een projectmanagementmethode. Hierdoor wordt een gemeenschappelijke taal geïntroduceerd waardoor communicatie effectiever verloopt en worden de rollen en taken duidelijker verdeeld.

De keuze voor een projectmanagementmethode is echter niet eenvoudig. Voor bedrijven die zich aan het beraden zijn op de keuze voor een bepaalde methode geeft dit boek op compacte wijze een overzicht van de openbaar beschikbare methoden in Nederland.

Dit boek beoogt niet om een waardeoordeel te geven over de besproken  methodes. Het maakt wel duidelijk dat de keuze voor een methode situationeel is bepaald. Het boek geeft inzicht op welke aspecten de verschillende methoden ondersteuning bieden en biedt daarbij overwegingen voor de keuze van  een projectmanagementmethode.

Aan de hand van een voor dit boek ontwikkeld vergelijkingsmodel (op basis van de competenties van de NCB versie 3) worden de tien methoden objectief met elkaar vergeleken. Deze kwantitatieve benadering wordt gecombineerd met een kwalitatieve benadering. Daarmee sluit dit boek aan op  de vragen die kunnen leven bij de (project)manager die een methode moet kiezen.

Een methode is niet meer dan een hulpmiddel voor de projectmanager. De waarde van het gebruik van één standaardmethode wordt gerelativeerd. De mogelijkheid om alleen die delen van een methode te gebruiken die in een specifiek project zinvol zijn wordt voorgelegd en er wordt aangegeven welke combinaties van methoden gebruikt worden. Het formuleren van enkele hoogtepunten uit de methoden, de krenten in de pap, zoals dat in dit boek genoemd wordt, geven dit boek nog een extra dimensie.

Dit boek is tot stand gekomen op initiatief van Berenschot en IPMA-NL, de grootste vakorganisatie voor projectmanagement in Nederland.

Inhoudsopgave

H1 Inleiding, Wat is een projectmanagementmethode?

H2 Professionalisering van projectmanagement

H3 Ontstaan en ontwikkeling van projectmanagementmethoden

H4 Andere relevante ontwikkelingen

H5 Tien projectmanagementmethoden beschreven

H6 Tien methoden vergeleken (kwantitatief)

H7 Wat bieden de methoden? (kwalitatieve vergelijking)

H8 Krenten in de pap (enkele hoogtepunten uit methoden)

H9 Kiezen voor een methode?