Het Berenschot leiderschapsboek


Naar een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling

Auteur(s): Ber Damen
Uitgave: Den Haag: Academic Service, 2012
Uitgavedatum: 7 mei 2012
ISBN: 9789052619705
Prijs in €: 34,95
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Gaat het bij leiderschap over het inspireren van mensen? Of over het behalen van resultaten? Is het een kwestie van aanleg? Of van aangeleerd gedrag? Wanneer is een leider effectief? Waaruit blijkt dat dan? Kun je dat bovendien ontwikkelen? En hoe doe je dat? 'Het Berenschot Leiderschapsboek' helpt u een antwoord te formuleren op deze vragen. Oude inzichten werken daarbij niet meer. Een frisse kijk is nodig.

Dit boek neemt u mee in de veranderingen die zichtbaar zijn in de wereld om ons heen. Er vinden grote verschuivingen plaats in maatschappij, economie en organisatie. Het gedrag van mensen verandert mee. Dat noopt tot een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Een visie die gebaseerd is op een leiderschapsrelatie die adaptief, omkeerbaar en uitwisselbaar is. Met een dominante rol voor de volgers en een sterk accent op de organisatorische functie van leiderschap.

Daarbij past een praktijk van Leiderschapsontwikkeling die gebaseerd is op de missie, de strategie en de functie die Leiderschap in de organisatie heeft. Niet de persoonlijke ontwikkeling van individuele leiders staat centraal, maar hun gezamenlijke bijdrage aan de realisatie van de organisatie. Voor welke opgave staan zij en hoe geven zij vorm en inhoud aan hun individuele bijdrage daaraan? 'Het Berenschot Leiderschapsboek' presenteert u een instrument dat speciaal voor het beantwoorden van deze vragen is ontworpen: het LeiderschapsAtelier.


Zie ook

Nieuwe medewerkers, nieuw leiderschap

"Wie Ber Damen wel eens heeft horen spreken, weet dat het met zijn taal en charisma wel goed zit. Zo ook in dit boek. Van Karel Doorman tijdens de Slag in de Javazee tot Valery Gergiev in The Master and his Pupil, ze komen allemaal voorbij. Fragmenten uit films wisselen interviews en ervaringen uit de praktijk af. En elk hoofdstuk wordt afgesloten met een Spiekbriefje oftewel een samenvatting van het voorgaande. Zodat u weer even met beide benen op de grond komt te staan. Anders dan de ondertitel doet vermoeden, is het namelijk niet alleen een nieuwe visie als wel een op een nieuwe manier toegankelijk gemaakte visie."

Recensie in HR Strategie, jrg. 7, nr. 3, juli 2012