HR trends 2012-2013


Auteur(s): Hans van der Spek en Johan van Dam
Uitgave: Den Haag: Performa Uitgeverij, 2012
Uitgavedatum: 10 oktober 2012
Prijs in €: 29,95 (ex. BTW)
Bestelling: U kunt dit boek bestellen via de website van de Performa uitgever.

Beschrijving

HR trends 2012-2013 is het grootste onderzoek onder HR- en salarisprofessionals in Nederland naar de HR-functie, de HR-afdeling, de HR-dienstverlener en de beloning en waardering.

Dit boek vat de meningen van circa 1.000 respondenten samen op vragen als:

  • Hoe is de HR-afdeling ingericht?
  • Welke taken vallen onder de HR-functie?
  • Welke beleidsthema's spelen er momenteel?
  • Hoe kopen HR-managers diensten en producten in?
  • Wat is het marktconforme salaris van eenHR-professional?
  • Wordt de HR-professional ook voldoende gewaardeerd?
  • Hoe zit het met zaken als loopbaan en balans werk-prive?
  • ......

Deelnemers aan het onderzoek zijn zowel de zogenaamde 'interne' HR-professionals, zij die binnen een (middel)grote organisatie werkzaam zijn op het gebied van personeel en organisatie, als 'externe' professionals, zoals directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. 1.092 respondenten hebben de volledige vragenlijst ingevuld.

HR Trends 2012-2013 komt tot stand samen met alle belangrijke HR-beroepsverenigingen, intermediairs en vaktijdschriften. Het onderzoek, een initiatief van Performa Uitgeverij, is uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP Nederland.