HRM en advisering


De kijk van een adviseur, manager en hoogleraar met 40+ jaar HRM-fascinatie

Auteur(s): Joep Bolweg
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2012
Uitgavedatum: 1 november 2012
Pagina's: 40
Download: U kunt de publicatie gratis downloaden.

Beschrijving

De publicatie is gebaseerd op ervaringen van Joep Bolweg, oud-directielid van Berenschot en hoogleraar bij de VU. Hij betoogt daarin dat HRM en advisering in de dagelijkse praktijk zeer pragmatisch van aard zijn, terwijl in veel literatuur en modellen valse verwachtingen worden gewekt als het gaat om bestuurbaarheid en beheersbaarheid van mensen en organisaties. Het managen van de personele mix, personeelsplanning of Strategic Workforce Planning is de core van HRM. Daarbij gaat het niet alleen om de techniek, maar vooral ook om de diepgaande kennis van de talenten en competenties van alle medewerkers die reeds in huis zijn en die in de toekomst geworven moeten worden.

Inhoudsopgave

  1. HRM: plaatsbepaling
  2. HRM: de kern
  3. Vijf valkuilen
  4. HRM advisering
  5. Zeven bruikbare zienswijzen
  6. Slotwoord
  7. Literatuur
  8. Profiel van de auteur