Ontschotten van Jeugdzorg


Ondernemend managen rondom de transitie jeugdzorg

Auteur(s): Rik van Bemmel, Wine te Meerman en Eveline Castelijns
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2012
Uitgavedatum: 1 november 2012
Pagina's: 40
Prijs in €: Gratis
Download: Ontschotten van Jeugdzorg

Beschrijving

In deze publicatie bespreken wij op welke wijze aanbieders van jeugd- en opvoedhulp zich kunnen voorbereiden op de aanstaande transitie Jeugdzorg. De fasering van definitie, ontwerp en realisatie biedt bestuurders en managers inzicht in de fase waarin de eigen organisatie zich bevindt en de stappen die zij kunnen zetten om zich voor te bereiden op de transitie. De bouwstenen bieden inzicht in de minimale eisen waar aanbieders van jeugd- en opvoedhulp aan moeten voldoen en kenmerken die leiden tot onderscheidend vermogen.

De voorbereiding op de transitie Jeugdzorg stelt hoge eisen aan bestuurders en managers op het gebied van de aansturing van de eigen organisatie, samenwerken en het realiseren van positieve, maatschappelijke effecten. De beschrijving van de ondernemende managementstijl biedt bestuurders en managers handvatten om hier vorm aan te geven.