Samenwerkende brancheorganisaties


Kies de sterkste strategie

Auteur(s): dr.mr. T. van der Rijken
Uitgave: Lelystad: VM uitgevers, 2012
Uitgavedatum: 20 januari 2012
ISBN: 978-94-91441-00-4
Pagina's: 120
Prijs in €: 32,00
Bestelling: U kunt het boek bestellen via de website van De Nederlandse Associatie.

Beschrijving

Grenzen tussen branches vervagen. Brancheorganisaties komen daardoor in elkaars vaarwater terecht. Dat brengt voor hen een strategische opgave met zich mee: hoe om te gaan met deze nieuwe concurrenten?

Op basis van zijn dissertatie in december 2011 is  Tim van der Rijken een boek aan het schrijven  over dit strategisch vraagstuk. Hij laat  zien dat de vereniging zichzelf drie strategische vragen moet stellen als ze te maken krijgt met branchevermenging. Daaruit blijkt of samenwerking wel of niet geboden is en dat fuseren niet per se het best is. De allereerste vraag is: hoe is onze concurrentiepositie? Daarna: hoe willen we verder groeien? En pas dan: gaat dat beter als we met een aanpalende brancheorganisatie samenwerken? Fusie is dan hooguit een van de mogelijke uitkomsten.

Het onderzoek van Tim leidde tot een denkmodel dat de relatie tussen strategie en effectiviteit van brancheorganisaties in kaart brengt. Dat model helpt u bij het maken van strategische keuzes. Dit boek legt het model uit en biedt de praktische handvatten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Het boek is geschreven voor verenigingsbestuurders, -managers of -professionals en is te bestellen op vm-online.nl.


Samenwerkende brancheorganisaties