Strategische Conversatie


Aanpak en instrumenten voor collectieve strategieontwikkeling in organisaties, ketens en clusters

Auteur(s): Marcel van Assen, Gerben van den Berg
Uitgave: Academic Service, 2012
Uitgavedatum: 14 februari 2012
ISBN: 978 90 5261 936 1
Pagina's: 160
Prijs in €: 29,95
Preview: Preview: 'Strategische Conversatie' (pdf, 3.5 MB)
Bestelling: Bestel dit boek bij Managementboek.nl

Beschrijving

Organisaties zijn steeds meer vervlochten in samenwerkingsverbanden en netwerken. Kleine verstoringen bij één organisatie hebben direct gevolgen voor alle partners in de keten. Het tijdig zien van trends en ontwikkelingen bij 'de buren' en erop anticiperen is dus bepalend voor het voortbestaan van organisaties. Zij moeten dus op strategisch niveau in gesprek met hun partners uit hun keten, cluster, sector en/of netwerk. Maar strategievorming doen organisaties liever niet gezamenlijk. Toch kan het. Dat concluderen Berenschot consultants Marcel van Assen en Gerben van den Berg in het nieuwe boek ‘Strategische Conversatie'.

Inhoudsopgave

Inleiding en leeswijzer
Waarom dit boek?
Voor wie is dit boek?
Opbouw van het boek

Deel 1 Aanpak voor strategische conversatie
1. Strategische conversatie: noodzaak en definitie
2. Organisatie van strategische conversatie

Deel 2 Instrumenten voor strategische conversatie
3. Instrumenten voor het verkennen van de toekomst
4. Instrumenten voor het bevorderen van creativiteit
5. Instrumenten voor het bevorderen van participatie
6. Instrumenten voor het vastleggen en uitwisselen van kennis

Referenties
Over de auteurs
Register