Strategy Trends 2012


Hoop in bange dagen

Auteur(s): Hendrik Jan Kaal, Roel van Lanen en Wieke Ambrosius
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2012
Uitgavedatum: 17 januari 2012
Pagina's: 44
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt Strategy Trends 2012 hier downloaden (pdf, 2.4 MB).

Beschrijving

Deze publicatie bevat de uitkomsten aan van het Berenschot Strategy Trends 2012 onderzoek onder de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Welke strategische focus brengen bedrijven aan in onzekere tijden? Hoe slagen ondernemingen erin hun strategie te realiseren? Welke struikelblokken vinden zij op hun weg? En welke verwachtingen hebben zij voor de komende jaren?

Onzekerheid is troef in 2012. Dit is de grootste uitdaging voor het formuleren van een strategie. Het lijkt erop dat de grote heersende onzekerheid bedrijven ertoe brengt zich vooral bezig te houden met alles wat onder de eigen beheersing valt. Zo zien we de klantfocus afnemen, zowel in de gekozen strategie als in de aandacht voor klantsegmenten, loopt het belang van maatwerk terug en zien we dalende scores voor zaken als co-design, co-production en allianties in de keten. Bedrijven willen zich eerst en vooral onderscheiden door de kwaliteit van hun eigen diensten en producten. Het is te hopen dat alle aandacht voor de kwaliteit van diensten en producten er niet toe leidt dat de posities in netwerken verwaarloosd worden en dat bedrijven de blik voldoende op de buitenwereld gericht houden.

Bedrijven hebben het lastig met het realiseren van de strategie. Als men in de huidige onzekere marktomstandigheden een richting weet te kiezen, blijkt de realisatie van de strategie sterk bemoeilijkt door de aandacht die operationele zaken en sturing vragen. Ook geven bedrijven aan dat in veel gevallen de competenties ontoereikend zijn voor de verandering, zowel bij medewerkers als bij leidinggevenden.

Veel bedrijven zijn, ondanks de onzekere economische situatie, optimistisch over de te behalen omzet en winst. De helft van de bedrijven die in Nederland actief zijn verwacht groeiende omzetten te behalen.

Het gaat daarbij om rendabele omzet: driekwart van de bedrijven verwacht een winstgroei te realiseren! Over het groeipotentieel in het buitenland zijn de bedrijven die over de landsgrenzen actief zijn nog veel positiever. Deze optimistische outlook geldt echter niet voor het personeelsbestand: gemiddeld genomen verwachten even veel bedrijven groei als krimp.