Tags

ABC van de topsector HTS&M


Veel gebruikte bedrijfskundige afkortingen en begrippen uit de High Tech Systems & Materials-wereld

Auteur(s): Joost Krebbekx, Wouter de Wolf, Laurens Barten en Pieter Theeuwes
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2013
Uitgavedatum: 6 juni 2013
Pagina's: 48
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt de publicatie downloaden.
Bestelling: Een hardcopy van deze publicatie kan worden opgevraagd bij Tirsa Goedhart.

Beschrijving

Berenschot draait al vele tientallen jaren mee in de Nederlandse maakindustrie en is nauw betrokken bij recente ontwikkelingen, zoals de invulling van de economische topsector High Tech Systemen en Materialen. De Berenschotadviseurs spreken de taal van de industrie en willen dat nu op een
laagdrempelige manier delen via een ‘ABC-boekje'. Deze publicatie geeft een beknopte schets van het Nederlandse hightech ecosysteem en de relevante maatschappelijke macrotrends, zoals globalisering, verstedelijking, duurzaamheid, veiligheid en vergrijzing.

Het boekje vormt het overzicht van veelgebruikte bedrijfskundige afkortingen en begrippen uit de HTSM-wereld, van 1st tier supplier via FTR (First Time Right) en Roadmapping tot WBS (Work Breakdown Structure). Ook treft u een overzicht van relevante publicaties van Berenschot aan, over onder meer future factories, operationale excellence, supply chain management, Afrika, duurzaamheid en innovatiemanagementmodellen.