Doing Business in Africa


Een strategische gids voor ondernemerschap in Afrika

Auteur(s): Marjolein Lem, Rob van Tulder en Kim Geleynse
Uitgave: Utrecht: Berenschot, Prc/RSM, NABC, 2013
Uitgavedatum: 17 januari 2013
ISBN: 978 94 90314 16 3
Pagina's: 257
Prijs in €: 25,00 excl. BTW en verzendingskosten
Preview: Preview 'Doing Business in Africa' (pdf, 1.2 MB)

Beschrijving

Sub-Sahara Afrika biedt een uitdagende, vaak turbulente maar steeds meer vruchtbare bodem voor internationaal ondernemerschap. Nederlandse ondernemers hebben een lange geschiedenis in het Afrikaanse continent. Hun positie staat echter onder druk. Concurrenten uit opkomende landen als China, Brazilië en India betreden de markten met een lange-termijn visie, integrale aanpak en zakken geld. Wat is het antwoord van Nederlandse bedrijven op deze veranderende omstandigheden?

In Doing business in Africa - a strategic guide for entrepreneurs breken de auteurs een lans voor meer investeringsgerichte, pro-actieve en inclusieve strategieën, die nodig zijn voor het benutten van kansen en het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie in Afrika.

Deze publicatie over Nederlands ondernemerschap in Afrika, is het resultaat van uitgebreid onderzoek en de ervaringen van Berenschot, de Rotterdam School of Management (RSM) en de Netherlands-African Business Council (NABC).

Sponsors

rabobank logo logo african studies centre