Game Based Organization Design


New tools for complex organizational systems

Auteur(s): Jeroen van Bree
Uitgave: Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013
Uitgavedatum: 1 november 2013
ISBN: 9781137351470
Pagina's: 160
Prijs in €: 68,54
Bestelling: Bestel dit boek via Google Books

Beschrijving


Er is een steeds groter wordende kloof tussen de huidige realiteit van organisaties en de hulpmiddelen en methoden die managers tot hun beschikking hebben om de bijbehorende uitdagingen te adresseren. 'Game Based Organization Design' laat zien dat een van de manieren om deze kloof te overbruggen het verrijken van het ontwerp van organisatiesystemen is met inzichten en aanpakken uit het ontwerp van computerspellen. Dit boek gebruikt fundamentele ideeën zoals spel en regels als de basis voor een nieuwe aanpak van organisatieontwerp en strategieformulering. Gebaseerd op zeven jaar onderzoek en advieswerk is dit de eerste keer dat deze originele ideeën op een dergelijk uitgebreide en toegankelijke manier beschikbaar zijn gemaakt. 'Game Based Organization Design' combineert een gedegene theoretische basis met veel voorbeelden van praktische toepassingen en bruikbare aanwijzingen voor lezers die deze ideeën in de praktijk willen brengen.