HR Trends 2013-2014


Auteur(s): Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam
Uitgave: Den Haag: Performa Uitgeverij, 2013
Uitgavedatum: 9 oktober 2013
ISBN: 978-90-76834-74-0
Prijs in €: 29,95 (ex. BTW en verzendkosten)
Bestelling: U kunt dit boek bestellen bij Performa Uitgeverij BV, Torenstraat 144B, 2513 BW Den Haag, tel. (070) 310 70 11, of via info@performa.nl

Beschrijving

Dit boek bevat de meningen van 1.060 respondenten, op basis vanvragen als:

  • Hoe is de HR-afdeling ingericht?
  • Welke taken vallen onder de HR-functie?
  • Welke beleidsthema’s spelen er momenteel?
  • Hoe kopen HR-managers diensten en producten in?
  • Wat is het marktconforme salaris van een HR-professional
  • Wordt de HR-professional ook voldoende gewaardeerd?
  • Hoe zit het met zaken als loopbaan en de balans tussen werk en privé?

HR Trends 2013-2014 kent dezelfde opzet als de vorige uitgave. Het eerste deel van het rapport gaat in op de HR-functie in de organisatie, het tweededeel over de beloning en waardering van de HR-professional zelf. Met dezeopzet bieden we meer inzicht per sector en per HR-functie.

Even als voorgaande jaren zijn niet alleen de zogenaamde ‘interne’ HR-professionalsondervraagd, zij die binnen een (middel)grote organisatie werkzaam zijn op het gebied van personeel en organisatie, maar ook ‘externe’ HRprofessionalsdie werkzaam zijn voor een HR(M)-dienstverlener. Daarnaasthebben directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigdeHR-adviseurs aan het onderzoek deelgenomen. De respondenten zijnvia e-mail, diverse communities, websites en twitter verzocht mee te doenaan het onderzoek dat via internet heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk hebbenrond de 1.060 respondenten de vragenlijst in.