Spring er uit!


Agrofood Strategy Trends 2013

Auteur(s): Lindy van der Veen, Roel van Lanen, Edwin Lambregts en Wieke Ambrosius
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2013
Uitgavedatum: 14 mei 2013
Pagina's: 68
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt het rapport hier downloaden.
Bestelling: Een hardcopy van het rapport kun u voor 10 euro bestellen bij Lindy van der Veen.

Beschrijving

De agrofood sector is in deze moeilijke economische tijden een lichtpunt voor BV Nederland. Veel bedrijven presteren relatief goed en het niveau van productiviteit, innovatie en exportgerichtheid ligt er hoog.

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. In alle agrarische ketens en ook in foodindustrie staan afzetprijzen en rendementen onder druk. In deze tweede editie van het Agrofood Strategy Trends Onderzoek komt dat ook duidelijk naar voren: prijsconcurrentie is als strategische issue van groot belang voor bedrijven in de agrofood. De sector ligt bovendien onder het vergrootglas van de publieke opinie. Dat vraagt om scherpe strategische keuzes en een consequente uitvoering van beleid.

Het rapport dat voor u ligt bevat de ingrediënten die u kunt gebruiken om na te denken over uw eigen strategie. U vindt niet alleen een overzicht van de belangrijkste issues en knelpunten waar bedrijven in agrofood tegenaan lopen, maar ook de trends waar bedrijven in de komende jaren op in gaan zetten.