Strategic Outlook for European Countries


Strategy Trends 2013

Auteur(s): Hendrik Jan Kaal, Roel van Lanen, Wieke Ambrosius en Theo Camps
Uitgave: Utrecht: E-I Consulting Group, 2013
Uitgavedatum: 31 maart 2013
Prijs in €: Gratis
Download: Strategic Outlook for European Countries (pdf, 10 MB)
Bestelling: Voor de hard copy kunt u een e-mail sturen naar Wieke Ambrosius.

Beschrijving

Dit jaar viert de E-I Consulting Group haar 25-jarig bestaan. Dit jubileum was aanleiding voor het uitvoeren van het E-I Consulting Group Strategy Trends 2013 onderzoek. Het onderzoek geeft een beeld van de strategische issues die Europese bedrijven ervaren.

Hoe willen zij zich onderscheiden van de concurrentie? Welke uitdagingen ervaren zij tijdens het formuleren en implementeren van de strategie? En wat is hun toekomstperspectief? Het onderzoek levert, naast inzicht in de verschillen tussen landen, een interessant beeld op van de strategische prioriteiten binnen de deelnemende landen.

De deelnemende landen zijn België, Tsjechië, Duitsland, Nederland en Polen. In totaal hebben 457 bedrijven* meegewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek heeft zich niet gericht op specifieke sectoren en heeft betrekking op zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB), als multinationals en beursgenoteerde ondernemingen.

Nieuw spel of oude regels?

De in het onderzoek betrokken landen vormen het centrum van Europa. Bedrijven in deze landen voegen zich voortdurend samen, gestimuleerd door het concurrentievoordeel wat zij nastreven. Om concurrentievoordeel te creëren richten bedrijven zich voornamelijk op de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Ondernemers realiseren zich dat een concurrerende positie enkel te verkrijgen en vast te houden is door stevig te investeren in innovatie, de tweede belangrijkste factor waarop zij zich willen onderscheiden van de concurrent. In Duitsland staat innovatie zelfs op de eerste plaats, wat aangeeft dat de progressiviteit hier nog sterker is. Bedrijven binnen de onderzochte regio zijn dus duidelijk op zoek naar een nieuw spel met nieuwe producten of diensten.

De publlicatie bevat een voorwoord geschreven door Theo Camps (voorzitter E-I Consulting Group) en is zowel in hardcopy als pdf beschikbaar.

(* De meerderheid van de respondenten is in Nederland gevestigd, reden hiervoor is dat het onderzoek in Nederland al sinds 2006 jaarlijks wordt uitgevoerd.)