Strategy Trends 2013


Nieuw spel of oude regels?!

Auteur(s): Hendrik Jan Kaal, Roel van Lanen en Wieke Ambrosius
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2013
Uitgavedatum: 18 februari 2013
Pagina's: 60
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt Strategy Trends 2013 hier (pdf, 2 MB) downloaden.

Beschrijving

Nederlandse ondernemingen blijven naarstig op zoek naar nieuwe businessmodellen in 2013. Ondernemers en bestuurders zoeken hierin de oplossing voor de teruglopende omzetten en rendementen. Ook probeert men door nieuwe businessmodellen te ontkomen aan de ‘ouderwetse' prijsconcurrentie, die als hevig wordt ervaren. De vraag is dus of het een nieuw spel wordt of dat de oude regels de overhand houden in de concurrentie.

Deze onzekerheid houdt de strategievorming van ondernemingen ook in 2013 in de greep. Strategievorming dreigt ‘op slot' te raken, want ondernemingen geven aan dat zaken veelal bij het oude worden gelaten, dat het lastig is echte keuzes te maken en dat waar keuzes gemaakt worden, het lastig is om deze in actie om te zetten. Kortom, ondernemers weten het niet meer.

Deze verstarring heeft echter ook een positief effect, namelijk dat bedrijven zich meer gaan oriënteren op hun omgeving in de eigen zoektocht naar hoop en houvast. De klant wordt een belangrijker richtpunt, door focus op klantsegmenten en door meer aandacht voor maatwerk. Ketenpartners komen meer in beeld door fors grotere aandacht voor allianties in de bedrijfsketen en door vaker belang te hechten aan codesign en coproduction.

Bij dat alles blijft de aard van de ondernemer positief ingesteld. Meer nog dan hun collegae in landen als Duitsland, België en Tsjechië, geven Nederlandse ondernemers aan in hun businessplannen groei te voorzien van zowel omzet als winst. Al hebben zij wel meer vertrouwen in hun buitenlandse activiteiten dan de Nederlandse markt. Europa biedt daarbij de meeste perspectieven.