De Vergrijzing Voorbij


Zowel boek als e-book beschikbaar

Auteur(s): Eveline Castelijns, Annick van Kollenburg, Wine te Meerman
Uitgave: Utrecht, Stichting Fundatie Berenschot, 2013
Uitgavedatum: 5 februari 2013
ISBN: 978-94-90314-15-6
Pagina's: 84
Prijs in €: 24,95
Preview: Preview De Vergrijzing Voorbij (pdf, 7.9 MB)
Bestelling: U kunt het boek bestellen via het invullen van dit bestelformulier.

Beschrijving

De veranderingen in onze maatschappij vragen om een andere kijk op de ouderenzorg. Of het nu gaat om de vergrijzing, het slinken van de collectieve voorzieningen of juist nieuwe technische mogelijkheden, één ding is duidelijk: meer dan ooit is de ouderenzorg in Nederland in beweging.

In ‘De Vergrijzing Voorbij’ worden enkele mythes doorbroken over de ouderenzorg in Nederland. Ook worden suggesties gedaan hoe zorgaanbieders, beleidsmakers en de maatschappij om kunnen gaan met de uitdagingen. Het boek geeft inzicht in de wensen en behoeften van de (toekomstige) ouderen en neemt de lezer mee in de afwegingen en strategische keuzes van aanbieders van ouderenzorg. Diverse thema’s en oplossingsrichtingen voor dilemma's komen aan bod: van een gedifferentieerd zorgaanbod tot langer zelfstandig thuis wonen, van personeelsvraagstukken tot mantelzorg en technologische ontwikkelingen.

De auteurs hebben vanuit hun werk - en privéleven - veel te maken met de ouderenzorg. Door hun advies- en onderzoekspraktijk in deze unieke sector, hebben zij in de afgelopen jaren de impact van de veranderingen van dichtbij meegemaakt. Met de publicatie van dit boek hopen de auteurs de dialoog over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland een impuls te geven.


E-book

Er is van dit boek een digitale versie beschikbaar, u kunt dit e-book (ePub) downloaden voor € 16,95 via Managementboek.de vergrijzing voorbij

Raad van Bestuur Stichting Omring:

"Het boek De Vergrijzing Voorbij wordt door ons als het document beschouwd waarin de komende problematiek helder, duidelijk en zeer leesbaar wordt verwoord. Daarom hebben wij het boek voor alle managers, Raad van Toezicht, OR en cliëntenraad besteld."