HR Trends 2014-2015


Auteur(s): Hans van der Spek, Hella Sylva en Johan van Dam
Uitgave: Den Haag: Performa Uitgeverij, 2014
Uitgavedatum: 28 oktober 2014
ISBN: NUR: 807
Prijs in €: 29,95 (ex. BTW en verzendkosten)
Bestelling: U kunt dit boek bestellen bij Performa Uitgeverij BV, Torenstraat 144B, 2513 BW Den Haag, tel. (070) 310 70 11, of via info@performa.nl

Beschrijving


Dit boek bevat de meningen van ruim 700 respondenten, op basis van vragen als:

  • Hoe is de HR-afdeling ingericht?
  • Welke taken vallen onder de HR-functie?
  • Welke beleidsthema’s spelen er momenteel?
  • Hoe kopen HR-managers diensten en producten in?
  • Hoe anticipeert HR op de nieuwe wetgeving?
  • Is er sprake van demotie of aanpassing van arbeidsvoorwaarden?
  • Is er beleid ten aanzien van flexibele arbeidskrachten?

HR Trends 2014-2015 kent nagenoeg dezelfde opzet als de vorige uitgaven. Het eerste deel van het rapport dat in boekvorm verschijnt gaat in op de HR-functie in de organisatie, het tweede deel dat alleen als pdf beschikbaar is over de beloning en waardering van de HR-professional zelf. Met deze opzet bieden we meer inzicht per sector en per HR-functie.

Even als voorgaande jaren zijn niet alleen de zogenaamde ‘interne’ HR-professionals ondervraagd, zij die binnen een (middel)grote organisatie werkzaam zijn op het gebied van personeel en organisatie, maar ook ‘externe’ HR-professionals die werkzaam zijn voor een HR(M)-dienstverlener. Daarnaast hebben directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs aan het onderzoek deelgenomen.

De respondenten zijn via e-mail, diverse communities, beroepsverenigingen (NVP, Output, Nipra, VNSa en Recruiters United), websites en twitter verzocht mee te doen aan het onderzoek dat via internet heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben ruim 700 respondenten de vragenlijst in.