Strategy Trends 2014


The CEO’s agenda

Auteur(s): Roel van Lanen en Wieke Ambrosius
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2014
Uitgavedatum: 28 februari 2014
Pagina's: 87
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt Strategy Trends 2014 hier (pdf, 2 MB) downloaden.
Bestelling: Als u een gedrukt exemplaar wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar Wieke Ambrosius.

Beschrijving


Wat houdt ondernemend Nederland komend jaar bezig? Welke strategische keuzes worden er in de boardroom gemaakt? Wat zijn de verwachtingen voor 2014? Allemaal vragen waar dit 8e Berenschot Strategy Trends onderzoek antwoord op geeft. Eén ding staat vast: we willen weer groeien. Het vergroten van de afzetmarkt en het realiseren van omzetgroei staan bovenaan de strategische agenda. Deze en andere strategische uitdagingen worden besproken in hoofdstuk twee. Het derde hoofdstuk gaat over de manier waarop die gewenste groei gerealiseerd gaat worden. Welke strategische richting kiezen Nederlandse ondernemers/CEO’s, hoe willen zij zich onderscheiden van de concurrent en op elke manier gaan zij komend jaar de omzet verhogen?

Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: er wordt veelal gekozen voor een strategie waarin de klantrelatie centraal staat, onderscheiden gebeurt vooral op kwaliteit en innovatie en de omzet wordt verhoogd middels het aanboren van nieuwe marktsegmenten. De daarop volgende hoofdstukken gaan dieper in op een aantal strategische thema’s, waaronder innovatie, samenwerking, internationalisatie, financiering, klanten, kosten en leiderschap. Innovatie staat hoog op de agenda, maar de investeringen in R&D zijn vaak lager dan je zou verwachten van bedrijven die zich willen onderscheiden op kwaliteit en vernieuwing (hoofdstuk vier). Samenwerking moet vooral niet te bindend zijn en gebeurt voornamelijk via deelname aan netwerken en allianties (hoofdstuk vijf).

Ten aanzien van het buitenland zijn de verwachtingen hoog, al lijkt er wel meer realisme te zitten in de belofte van de internationale markt (hoofdstuk zes). Om te kunnen groeien is geld nodig. Meer dan de helft van de deelnemende bedrijven gaat komend jaar dan ook op zoek naar nieuwe financiering. Dit verloopt niet alleen via traditionele financieringsvormen als eigen vermogen en bancaire leningen, maar steeds vaker via alternatieve financieringsmogelijkheden zoals private equity en crowdfunding (hoofdstuk zeven). De vraag is of in de drang naar groei en vernieuwing de huidige klant wel voldoende aandacht krijgt (hoofdstuk acht). Ondanks voorzichtige positieve vooruitzichten blijven marges onder druk staan. Om de winstgevendheid te vergroten wordt enerzijds gekeken naar het productportfolio en meer winstgevende klantsegmenten. Anderzijds moeten meer efficiency en procesoptimalisatie zorgen voor de noodzakelijke kostenreducties (hoofdstuk negen). Tot slot, de grootste uitdaging op het vlak van Human Capital is leiderschap: hoe geeft een organisatie (en haar leiders) in aan de activiteiten van de mensen die daar werken (hoofdstuk tien).

De manier waarop strategische keuzes worden gemaakt staat centraal in hoofdstuk 11. Hoe ziet het strategieproces er uit en wie worden hierin betrokken? Uitdagingen zitten in het uitvoeren van toekomstverkenningen (welke mogelijkheden hebben we als organisatie om in te spelen op de toekomst) en het realiseren van de gekozen strategie. We eindigen deze publicatie met een vooruitblik (hoofdstuk 12). Er lijkt sprake te zijn van gematigd optimisme, zowel onder de deelnemers uit dit onderzoek als onder economen. De bodem van de crisis lijkt gepasseerd te zijn. Er wordt sinds jaren weer meer geïnvesteerd en hoewel er nog vele structurele veranderingen noodzakelijk zijn, zien we langzaam aan steeds meer zwaluwen in de lucht. Verwachting is dat de arbeidsmarkt in de loop van 2014 de bodem bereikt en vervolgens weer gaat aantrekken.