Tags

De vertrouwensformule


Agri & Food Trends 2014

Auteur(s): Edwin Lambregts, Lindy van der Veen, Roel van Lanen en Jos Boumans
Uitgave: Utrecht: Berenschot, 2014
Uitgavedatum: 8 april 2014
Pagina's: 131
Prijs in €: Gratis
Download: U kunt het rapport hier (pdf, 12 MB) downloaden
Bestelling: Een hardcopy van het rapport kun u voor 15 euro bestellen bij Lindy van der Veen.

Beschrijving


Het thema dit jaar is transparantie en vertrouwen. Het afgelopen jaar is de agrifoodsector opgeschrikt door verschillende voedselschandalen. Het vertrouwen van de consument is daardoor geschaad. Uit ons onderzoek blijkt dat de bedrijven in de agrifood-keten zelf vinden dat hun imago uitstekend is. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven wel direct last van vertrouwenscrises en vinden ze bovendien dat er regelmatig sprake is van oneerlijke handelspraktijken.

Over het onderzoek

Het Agri & Food Trends onderzoek is uitgevoerd in de periode november tot en met december 2013. De keten zoals deze in het onderzoek gebruikt wordt, bestaat uit vijf schakels. Dit zijn achtereenvolgens: de primaire sector, voedingsindustrie, dienstverleners, toeleveranciers en handel. Onder dienstverleners vallen onder andere accountants, adviesbureaus en kennisinstellingen. Bij toeleveranciers zijn dit machineleveranciers, plant- en zaadbedrijven en grondstoffenleveranciers. En onder handel vallen onder meer de tussenhandel en retailers.